20.3254
19.2030

Günün sonuçları: Eni yıl yortularında falçekmӓӓ adetleri, Vera Balova açıkladı kendi bakışını, Kongaz küüyün marşrutların probleması

Опубликованно 10-01-2018, 21:31

Kolada yortularında gagauzların aylelerindӓ pişirerlӓr adetli plaçintaları (pideleri, doşemeleri), kimi insannar evel sıralara görӓ eni yıla fal çekerlӓr. Gagauz yortuların özel nışannar için okuyun sade Sabaa.md sayfasında.

Moldovanın üüretim proțesindӓ yapılaceklar diişilmeklӓr.Vera Balova açıkladı kendi bakışını üüretim programasında eniliklerӓ. Onun sözlerini burada okuyun.

Taa 7 yıl geeri Kongazda 3 iç marşrut için tender açıldı. Ama kimsey iş adamnarın arasından istӓmeer alınmaa bu proekti başa çıkarmaa da gezdirmӓӓ insanı küüyün birkaç payında. Bu köstekli durum için annattı küüyün primarı Mihail Esir. Ne o düşüner bu uurda, üürenin burada.

GHT eni deputatları oldu nicӓ bir yıl çalışêrlar, ama 34-dӓ bu yılın bitkisindӓ kendi çalışmak sonuçlarını birerdӓ açıklamadı. Bu iş için okuyun ileri dooru.

İi uurlar Sizä!

Sabaa takimi.

Похожие новости:
Gagauz filmı
Специальный репортер
20-10-2017, 21:24
Специальный репортер
17-10-2017, 16:44